Welkom !

patricia-rond-2

Beste Patiënt,

Kunt u nog behandeld worden in de Praktijk voor Osteopathie Patricia Bootsma?

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie luidt dat osteopathie tot nader order alleen is nog toegestaan voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. In dat geval zal er overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts waarbij duidelijk wordt gemaakt dat:

  • er sprake is van dreiging tot irreversibel achteruitgang van functioneren;
  • osteopathie een face-to-face behandeling is;
  • vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op Covid-19 (verhoging, koorts, hoesten, niezen, verkouden, keelpijn, hoofdpijn), en dat bij aanwezigheid van één van deze symptomen bij patiënt of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden;
  • er worden speciale, door de overheid opgestelde, hygiënemaatregelen in acht genomen (zgn. PDM-adviezen buiten het ziekenhuis).

Een tweede advies luidt om alle overige behandelingen tot nader order op te schorten. Osteopaten worden aanbevolen om, indien wenselijk, contact met u op te nemen via telefoon of beeldcontact.

Dit houdt dus kortgezegd in dat ik zonder doorverwijzing van een (huis)arts geen patiënten meer mag behandelen.
Hierdoor zullen de afspraken tot nader order moeten worden opgeschort.

Ik ben in de tussentijd altijd per mail bereikbaar via bootsma.osteopathie@gmail.com

Voor nu wens ik u veel sterkte in deze bizarre tijd en laten we er met elkaar voor zorgen dit virus zo snel mogelijk het land uit te werken!

Ik hoop u gauw weer te mogen zien in de praktijk, tot ziens.

Patricia Bootsma