Kwaliteit

logo-nro-w360logo-nvo-w360

Het is belangrijk om tijdens het vraaggesprek zoveel mogelijk te weten te komen over de cliënt. Ik neem als NVO/NRO-osteopaat daar waar nodig contact op met uw arts en/of specialist voor aanvullend medisch onderzoek of vragen. Dit gaat in overleg met de cliënt en dient om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Patricia Bootsma heeft DO-MRO achter haar naam staan en dat betekent dat zij een volwaardige opleiding heeft genoten, lid is van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd staat bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). De NVO/NRO-osteopaat heeft tijdens de opleiding geleerd om veilig te handelen.

Beide organisaties verplichten bij- of nascholing en staan garant voor de deugdelijkheid van de osteopaat. Hierna volgt een overzicht met genoten nascholing:

2019 Bioregulatieve geneeskunde in de osteopathie – Philip van Caille

2018 The Lymphatics – Raymond Perrin

(Het lymfatisch systeem is van groot belang bij de afweer in het menselijk lichaam, voorkoming van een auto-immuunrespons, transport van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten alsmede het reinigen van het bloed)

2017 The Perrin Technique for the osteopathic diagnosis and treatment of Chronique Fatique Syndrome / ME

(Diagnose en behandeling van chronische vermoeidheid)

2017 Facial manipulation technique, Stefano Casadei

2016 NVO Congres over SOLK (Lichamelijk onverklaarbare klachten)

2014 Diploma Osteopathie bij kinderen (20 cursusdagen in totaal), IAO

2013 AED-/reanimatiediploma

2013 Osteopathie bij kinderen, deel 3 en 4, IAO

2012 Osteopathie bij kinderen, deel 1 en 2, IAO

2011 Darmtherapie, R. Abels en M. de Waal Malefijt (diëtiste)

2009 Geïntegreerde technieken deel 2, De Bakker

2008 Geïntegreerde technieken deel 1, De Bakker

2008 Congres voor osteopathie

2007 Congresdag biodynamische aspecten in de behandeling van het kind, James Jealous

2007 Viscerocranium technieken, Barral (aangezichtstechnieken)

2006 Fluïdiek, Zweedijk

2003 Therapie concept Hanneke Nusellein, N. Nussellein

2002 Immuno-endocrinologie, Zweedijk

Tevens is er een College voor Osteopathie dat tot taak heeft de kwaliteit van de osteopathische
beroepsuitoefening te bevorderen. Het College doet dit door o.a. het vaststellen van het
Beroepscompetentieprofiel Osteopathie. In 2014 is dit Beroepscompetentieprofiel
opnieuw vastgesteld.